Isidorusweb goes offline. Op 17 april 2009 organiseert Isidorusweb haar eerste offline symposium rond het thema “Internetspiritualiteit: vormen van zingeving op het web”. Dit doen wij in samenwerking met rk spirtueel centrum De Boskant in Den Haag.
Hoe bewegen mensen zich op cyberspace op zoek naar religieuze beleving, op zoek naar zingeving en verdieping? Welke vormen van internetspiritualiteit (in christelijke context) zijn er. Hoe kun je die zingeving stimuleren of omarmen? Hoe kun je met deze kennis gebruik maken om je eigen geloofstraditie of zingevingsactiviteiten door te geven.

Dit en meer vragen komen aan de orde op 17 april in rk spiritueel centrum De Boskant in Den Haag, die het symposium mede organiseert. De middag bestaat uit een lezingendeel en een aansluitend debat. Voor het symposium hebben we prof.dr. Erik Borgman, prof.dr.ing. Rene Munnik en drs. Ineke Noomen bereid gevonden de lezingen te verzorgen. Franck Ploum begeleidt het debat.

Binnenkort geven we je meer informatie op Isidorusweb over internetspiritualiteit: vormen van zingeving op het web. Hou ons in de gaten!