Is internet geschikt om pastorale functies te vervullen? Kan het persoonlijke contacten op een volwaardige manier vervangen? Welke interessante initiatieven zijn er op dit gebied in Nederland en daarbuiten? Het IKON Pastoraat organiseert op 26 maart a.s. een boeiende middag Pastoraat op het web om hierover van gedachten te wisselen. De dag wordt georganiseerd rond het vijftigjarig jubileum van IKON Pastoraat.

Hoe kan internet worden ingezet om daadwerkelijke interactie met mensen die levensvragen hebben te realiseren? Biedt de anonimiteit van internet nieuwe kansen voor eigentijds pastoraat? Welke lessen zijn er te leren van projecten die niet succesvol bleken? Is internet ook doeltreffend in te zetten voor catechese en missionaire doelen?

Conferentie over pastoraat en internet op donderdagmiddag 26 maart 2009 van 13.30 –17 uur in de Regenboogkerk te Hilversum
Programma
13.30-14 uur : Inloop met thee/koffie.
14 uur : Opening door middagvoorzitter (Bram)
14.10 uur : INTERNET ALS PASTORAAL MEDIUM , Visuele inleiding door Peter Dekker, Hoofd Nieuwe Media IKON
Is internet geschikt om pastorale functies te vervullen? Kan het persoonlijke contacten op een volwaardige manier vervangen? Welke interessante initiatieven zijn er op dit gebied in Nederland en daarbuiten? Hoe kan internet worden ingezet om daadwerkelijke interactie met mensen die levensvragen hebben te realiseren? Biedt de anonimiteit van internet nieuwe kansen voor eigentijds pastoraat? Welke lessen zijn er te leren van projecten die niet succesvol bleken? Is internet ook doeltreffend in te zetten voor catechese en missionaire doelen?
14.40 uur : CYBERNAUTS AWAKE!
Co-referaat Dr. Ineke de Feijter : Beleid van de kerken (landelijk/plaatselijk) ten aanzien van media. Wat gaat er goed, wat gaat er mis, ook als het gaat om pastoraat?
15.00- 15.15 uur : Rondje thee/ koffie workshops
15.15- 16.00 uur : Ronde workshops (mogelijkheid om 1 keer te wisselen). Iedere workshop duurt 20 minuten.
16.00-16.30 uur : Plenair onder leiding van Bara van Pelt
16.30 uur : Afsluiting door dagvoorzitter
16.30-17 uur : Hapje en drankje

Gespreksronde in zalen met :
Eric van den Berg, www.isidorusweb.nl
Meindert Burema en Herma Kamphuis, www.pastoralediensten.nl
Dhr. Kleinhaneveld (EO Nazorg), http://www.eo.nl/nazorg/
Aart Mak (Kerk zonder grenzen), www.kerkzondergrenzen.nl
Cees van Steenis, www.viervoud.nl
Marianne Vonkeman , www.sporenvangod.nl
Judith van der Werf , www.levensvragen.nl)
Coen Wessel , www.coenwessel.nl (
Boele Ytsma , www.zoekendgeloven.nl http://boelepytsma.blogspot.com/