Ontzettend druk, ontzettend dankbaar, en erg inspirerend. Dat is 2009 voor Isidorusweb geweest. We zetten onze initiatieven uit 2009 op een rij voor je.
859 geloofs- en informatievragen beantwoorden die binnenkwamen. 1.273 gebedsintenties meebidden met onze bezoekers. Eerste symposium over internetspiritualiteit met Erik Borgman, Rene Munnik en Ineke Noomen in de Boskant in Den Haag. Het woord internetspiritualiteit heb ik zelf bedacht voor al die initiatieven die persoonlijke of confessionele spiritualiteit via internettechnologie mensen en God of het goddelijke bij elkaa brengt. Start RKOnline.nl: gratis websites voor parochies. Start Youngfun.nl met veilige educatieve filmpjes voor kinderen. Initiator stilte op Twitter tijdens dodenherdenking. Winnen Webfish Award voor beste christelijke website 2009/2010. Artikelen schrijven over internetspiritualiteit, onder andere in het Friesch Dagblad. Veel, heel veel nieuwe contacten opdoen. Tweemaal een katholieke kwis op Twitter met leuke vragen en een prijsje. RKWinkel.nl succesvol in eigen beheer nemen. Deelnemen aan de LinkedIN Church met inspirerende bijdrage. Diverse bijdragen voor radioprogramma’s zoals BNN, De Lotusvijver en de EO. Het starten van het sociale netwerk Geloof en Internet met nu bijna 150 leden. Meedoen aan de lezingenmiddag rond Kerk en internet, georganiseerd door Kerk en Wereld en de jubileummiddag van het IKON Pastoraat, ook over geloof en internet. Het lanceren van de allereerste Nederlandse katholieke iPhone applicatie. Die applicatie overhandigen aan mediabisschop Wiertz. Ondersteuning geven aan parochies over hun online activiteiten. Adviezen geven aan het bisdom Rotterdam en artikelen schrijven voor bisdomblad Tussenbeide. Tweede vrijwilligersdag voor Isidorusweb houden. Starten van Religie24 en Katholieknieuws.nl als nieuwsaggregator voor de religieuze sector. De online geloofscursus Geloofskwesties.nl herinrichten. Sponsoren van internetpastoor Winfried Kuipers. Contacten onderhouden met mensen bij de EO, de IKON en bij RKK/KRO, Rorate en andere spelers in het katholieke veld.
En dat allemaal als vrijwilliger, naast een baan van 32 uur bij de Koninklijke Bibliotheek. Ik vraag me soms af hoe ik het allemaal kan doen. In ieder geval met heel veel zegen van boven.

Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle reacties, inspiratie, tips, suggesties, kritiek, samenwerking, aanmoediging. Ik wil alle vrijwilligers van Isidorusweb bedanken en iedereen die achter Isidorusweb staan.

Van harte een gezegend 2010!

Eric van den Berg