Katholieken gebruiken hun eigen vocabulair dat voor buitenstaanders vaak onbegrijpelijk is. Vooral op Twitter – met 140 tekens per bericht – is zo’n eigen taaltje erg handig: kort, krachtig en alle ingewijden kennen de betekenis.

Katholieke twitteraars verschillen overigens niet veel van andere tweeps. Katholieken zijn net mensen, ook op sociale media. We onderscheiden inmiddels enkele types digitale katholieken:
de Randkerkelijke
een katholiek die anoniem anderen katholieken volgt, bijvoorbeeld door op twitter twitteraars te volgen zonder deel te nemen of te reageren op tweets. Katholieke lurkers dus. Voorbeelden zijn katholieke professionals die het nieuws op Twitter in de gaten houden of katholieken die anderen slechts volgen zonder contact te leggen.
de Goedkatholiek
een katholiek die twitteren als ontspanningsinstrument, voor het delen van ervaringen en als ontmoetingsplaats, zich verre van fitties en onaangenaamheden houden.
de Grootinquisiteur
een katholiek die anderen wijzen op leerstellige onjuistheden, op stijlfouten, op de fouten van anderen. Soms genadeloos en leidend tot cyberbullying. Komt voor bij conservatieve als progressieve katholieken.
de Cyberkardinaal
een katholiek die op basis van anciënniteit en veelvuldig twitteren zichzelf als prins van de kerk beschouwt.
de Digitale Monnik
Een katholiek die Twitter als inspiratiebron gebruikt, wil bidden en anderen daarin wil ondersteunen of troost en compassie toont. Pleegt soms cybereuthanasie.
In 2010 is een sterke toename van het aantal goedkatholieken, inquisiteurs, digitale monniken en cyberkardinalen te zien. Eerder hebben wij wel eens geschreven dat sociale media de polarisatie terugbrengen vooral door de laagdrempeligheid van eigen weblogs en sociale netwerksites. Vooral Goedkatholieken, Grootinquisiteurs en Cyberkardinalen bekogelen elkaar vanuit digitale loopgraven met bijpassend lexicon. Als tussenhaakje een (c) staat, bezigen vooral conservatieve katholieken dat woord. Indien je een (p) leest, zijn progressieve katholieken aan het woord.

Antichrist (c)
Het ergste scheldwoord dat vooral talibankatholieken (zie aldaar) kennen en die zij reserveren voor bijzonder zware gevallen. De antichrist komt uit het boek Openbaringen en is de grote tegenstander van Jezus, God, de paus én de rooms-katholieke kerk. Hij is gelijk de satan, de duivel, het Beest, Beëlzebub en moet als onkruid worden bestreden.
Bisschopaanbidder
Mensen die de werken van een bisschop hogelijk achten en de hiërarchie van de rooms-katholieke kerk zorgvuldig bevorderen op eigen weblogs, op sociale netwerksites en in dode-bomenmedia. Volgens enkelen zijn bisschopaanbidders notoire sexisten.
Boulevardkatholiek (c)
Een boulevardkatholiek is een ‘lichte katholiek’. Iemand die het niet zo nauw neemt met de kerkelijke leer, weinig naar de Mis gaat en vooral devotioneel actief is, vaak buiten parochies. De boulevardkatholiek is vooral te zien in plaatsen als Molenschot, de Runxputte en de Efteling.
Heiden (c)
Een heiden is iemand die het geloof van de Moederkerk afwijst. Als een ketter te erg ‘ketters’ wordt, wordt hij een heiden. Iemand wordt heidens op Twitter genoemd als er een vrije gedachte wordt geuit die niet volgens het canoniek recht of de Leer door de beugel kan.
Guerillatheoloog (c)
Een geschoolde katholiek die door minder-geschoolde katholieken wordt beschuldigd van dwalingen in de katholieke leer. De term ‘guerillakatholiek’ wordt in toenemende mate gebruikt in plaats van ketter. Synomiem: vuilnisbaktheoloog.
Haatkatholiek (p)
Een echte haatkatholiek haat, zoals de naam al doet vermoeden, met een absolute grondigheid alles en iedereen die niet exact denkt en spreekt zoals hij of zij zelf meent dat het geloof beleden en beleefd zou moeten worden. In de seculiere buitenwereld worden ze hier en daar als haatsnollen betiteld.
Inquisiteur (p)
Eigenlijk een ouderwets woord voor progressieven, maar niettemin bruikbaar door zijn sterke morele lading. Een inquisiteur is, net als zijn historische naamgever, louter en alleen op zoek naar kleine theologische onzuiverheden in de uitspraken van anderen om hen daar vervolgens levend om te verbranden (digitaal in dit geval). De kleinste afwijking in taalgebruik, hoofdlettergebruik en zelf interpunctie in het verworden van de zuivere geloofswaarheden kan tot veroordeling leiden. Op Twitter is een anoniem persoon als ‘Twitinquisiteur’ actief om medekatholieken steevast te veroordelen.
Ketter (c)
Een ketter is een gelovige die bewust één of meerdere geloofswaarheden van zijn oude religie niet meer aanvaard, deze aanpast of een hele nieuwe verzint. Hij staat hiermee niet meer in de kerkelijke gemeenschap, maar lijkt verder zoveel op een ‘echte’ gelovige dat hij verdacht wordt de zielen van de gelovigen in verwarring te brengen.
Modernist (c)
Traditioneel was het modernisme een verzamelterm van de gevestigde rooms-katholieke uit de 19e en begin 20e eeuw om iedereen aan te duiden die niet de traditionele geloofswaarheden van de kerk wilde aannemen. Zoals vaak lag de beoordeling of een individu wel of niet ‘orthodox’ geloofde, niet bij dat individu, maar bij de kerkelijke leiding. Het predicaat ‘modernist’ leverde vaak een verwijdering op uit de kerkelijke kring. Niet ver verwarren met ketter of heiden.
Relativist (c)
Een relativist is in de ogen van de talibankatholiek (zie aldaar) een persoon die twijfelt aan de onfeilbare geloofsinhoud van het rooms-katholieke geloof en aan de verwoording ervan in Vaticaanse documenten. Een relativist maakt zich schuldig aan het zelf nadenken over de geloofsinhoud ten einde de absolute waarheid van het roomsche geloof in twijfel te trekken.
RK Twivia Master
Een katholiek die een twitterquiz wint, en zichzelf mag kronen. Een Twivia Master heeft een uitstekende kennis van het katholiek geloof.
RK-vuvuzela
De katholieke vuvuzela (m/v) beperkt zich niet tot de katholieke wereld, maar er zijn zeker katholieke roeptoeters te vinden. Ze roepen te pas en te onpas rond dat deze of gene (vul maar in: relativist, modernist, theoloog, pastoor,….) moet worden veroordeeld, ontslagen, publiekelijk te schade gezet, en/of digitaal afgefakkeld moet worden. Was in juni 2010 succesvol en uiterst gevaarlijk.
Scheurmaker (c)
Een scheurmaker (ook: schismaticus) veroorzaakt niet alleen twijfel in de harten van de gelovigen (zoals een ketter doet), maar veroorzaakt bovendien een zichtabre scheuring in de eenheid van de zichtbare kerk. Wie zich niet houdt aan de regels van de roomse kerk en feitelijk zijn of haar eigen gang gaat, wordt een scheurmaker genoemd.
Talibankatholiek (p)
Oorspronkelijk gemunt door de Amerikaanse journalist John Allen. Het zijn gelovigen die de moderne wereld verafschuwen, modernste media veroordelen. Een talibankatholiek herbergt in zichzelf een schijnbaar onoplosbare paradox: zij gebruiken de modernste media om hun ultraconservatieve boodschap te verkondigen. Zij idealiseren het verleden waar de nieuwe media nog niet bestonden, door de nieuwe media zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
Zwartekousenkatholiek (p)
Geïnspireerd op de protestantse ‘zwartekousenkerk’ worden zeer behoudende katholieken op sociale netwerksites te vaak ‘zwartekousenkatholieken’ genoemd: humorloos en zonder zelfrelativering. ZKK’s nemen zichzelf en hun geloof bijzonder serieus en beschouwen elk gesprek met andersdenkenden als apologetiek of verloren moeite.

Eric van den Berg
Frank Bosman.

Dit artikel verscheen gelijktijdig op Goedgezelschap.eu, Internetspiritualiteit.nl en Isidorusweb.nl