Meer dan 100 mensen deden zaterdagavond 22 januari 2011 mee met het experiment om te bidden via twitter. In de week van het gebed voor de eenheid van christenen werd via de hashtag #weekvangebed een digitale gebedstijd ingeruimd. Dit idee opperde ik eerder deze week. Gebed is eenvoudig, met eigen woorden, kort en krachtig zonder dat het een schietgebedje hoeft te zijn. Ik heb het ervaren als een krachtig inspirerend halfuur, dat ‘twidden’ zoals @fromvlee het al snel noemde.

De gebedstwitteraars kwam uit de RK Kerk, PKN, evangelische gemeenten, GKV, de Anglicaanse en Koptisch Orthodoxe kerk. Twitter werd voor een halfuurtje met Gods Geest verrijkt en bracht eenheid onder elkaar:
God wat is dit mooi om samen te bidden. #weekvangebed

Op zachte toon getwitterd….wat mooi al die gebedstweets #fluisterentijdensbiddenmag

Geweldig! Voelde als een vloeiend gebed, veel woorden, maar toch in stilte! #weekvangebed

Fijn om met jullie gebeden te hebben. Gebed overschrijdt grenzen, zelfs de virtuele #weekvangebed

Ben nooit zo van evangeliseren of geloof uiten via twitter/internet, maar die gebeden via #weekvangebed zijn toch wel mooi en indrukwekkend.

Uiteraard zijn er ook vragen bij een dergelijk nieuw initiatief, zoals:

Week van gebed… zouden die tweets van #weekvangebed dan ook echt een week doorgaan?

Ik bid God om verlost te worden van die flauwekul tweets over bidden #weekvangebed. Het lijkt verduveld veel op spam.

Bidden is uiteraard geen spam, maar dat het initiatief bijna trending topic was gedurende een paar uur,betekent dat de kracht van het gebed de kracht van Twitter combineerde. Een greep uit de gebeden. Ik begon om 21.00uur met een openingsgebed vanuit het thema van dit jaar: trouw en toewijding.

Mijn openingsgebed: Heer, dat allen in de digitale wereld vanuit eigen toewijding werken aan uw kerk. #weekvangebed

Zeker 103 mensen heb ik zondagmorgen kunnen tellen en volgden en retweetten dit en andere gebeden, en vulden ze aan met eigen intenties. Op zondagmorgen werden nog steeds gebeden doorgetwitterd. In totaal werden 570 tweets geplaatst met de hashtag #weekvangebed. De waarde van een ‘retweet’, het doorsturen van een berichtje van een ander, is om kracht van dat gebed bij te zetten, of omdat je ze even geen woorden hebt, of als be-aming van dat gebed.

Een greep uit de twittergebeden:
Voor wereldwijd christenen die geen vrijheid hebben om hun geloof te belijden. #weekvangebed

Een zegen over alle bidders! #weekvangebed

Laat dit voorbeeld van samen bidden over alle kerkelijke gezindten heen ons meer brengen tot elkaar. #weekvangebed

Vader, laat uw trouw zien aan wie morgen kerkdiensten bezoeken, laat uw Geest waaien zodat mensen hun leven aan U toewijden. #weekvangebed

Dat samen bidden christenen dichterbij elkaar mag brengen, in de ene naam van Jezus. #weekvangebed

Ik bid voor alle kinderen op aarde. Dat ze veilig opgroeien, mooie herinneringen meekrijgen en God leren kennen. #weekvangebed

Dat we als digi-christenen elkaar minder bestrijden maar meer steunen #weekvangebed

Heer, dat het brood dat wij breken en de wijn die wij drinken er voor ieder mag zijn.#weekvangebed

Ik bid voor ieder die de kerk teleurgesteld de rug heeft toegekeerd. God zij met hen en schenke ons barmhartigheid. #weekvangebed

Ik bid ook voor een ernstig zieke en zijn familie. #weekvangebed

Ik bid voor meer zout onder christenen in ons land #weekvangebed

Ik bid voor mensen die eenzaam en ongelukkig zijn. Dat ze liefde en blijdschap mogen (her)vinden bij God en bij elkaar. #weekvangebed

God ik bid u voor een snelle ontmoeting tussen de paus en de patriarch v Moskou. Dat er werkelijke communio mag zijn tussen deze kerken.

De spanning tussen charismatische en anti-charismatische christenen: Heer, erbarm u, geef vrede! #weekvangebed

Heer, zegen al deze mooie mensen die tot u komen in gebed. Zegen een ieder in zijn werk en dienst voor u, overvloedig! #weekvangebed

Een gebed tot H. Isidorus van Sevilla, patroon van alle internetters. Dat we een online krachtige geloofsgemeenschap blijven #weekvangebed

Ik wil bidden voor alle tweeps, om een zuiver hart, om zuivere en oprechte bedoelingen in dienstbaarheid naar elkaar. #weekvangebed

Ik bid voor Asia Bibi en alle vervolgde christenen #weekvangebed

In het kader van de #weekvangebed zou ik deelnemers willen vragen specifiek te bidden om vrede voor #Jeruzalem en #Israël! (Psalm 122:6)

We bidden voor een goede relatie met onze buurt. Dat onze vriendelijkheid ieder bekend is #weekvangebed

Ik bid voor huwelijken. Dat mannen en vrouwen de moed hebben om te genieten van, maar ook te werken aan hun huwelijk. #weekvangebed

Gebed om vergeving voor alle verdriet dat kerken in de naam van Christus hebben aangedaan. #weekvangebed

Gebed om creatieve spiritualiteit en spirituele creativiteit voor kerken om betekenisvol te zijn voor hun omgeving. #weekvangebed

Ook ff meebidden op twitter: ik bid dat dit jaar veel studenten Jezus leren kennen! #weekvangebed
Het twidden werd afgesloten met dit slotgebed:

Heer, dank U dat u Heer van Licht en Liefde bent. Ontferm U over ons en laat ons nabij blijven. Zegen ons. Amen. #weekvangebed

En, zoals twitteraar @medema zich afvroeg:

Kunnen we niet gewoon doorgaan met twitterbidden? 😉 #weekvangebed#bombardement
… ik bedoel: we kunnen toch straks nog wel zonder twitter bidden? 😉 #weekvangebed

Zeker weten! Laat ons elkaar inspireren, on en offline en ik moedig iedereen aan nieuwe media te gebruiken om christelijke inspiratie door te geven. Zoals de succesvolle Twitternoveen, was de ‘Twidup’ gisteravond succesvol, verdiepend en bezielend. Ook ben ik het met Paul Abspoel eens, dat teveel openbaar gebed gaat lijken op seks in de tram. Of een buurman die de hele dag viool speelt. Dat gaat je tegenstaan. God hoort onze gebeden, en Twitter versterkt ons in dat geloof. Laten we dat koesteren, voordat het Bruce Almighty effect optreedt.

Eric van den Berg