Kijk op onze website naar het katholiek jaaroverzicht 2011. We brengen in woord en beeld 2011. Ook dit jaar is een roerig jaar in de rooms-katholieke kerk. Bisschopsbenoemingen, Wereldjongerendagen, de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II en nog steeds de molensteen van de kerk, het seksueel misbruik met als voorlopige tussenstop het eindrapport van de commissie-Deetman.

Bekijk de video: