In zijn boodschap voor mediazondag roept paus Benedictus XVI op tot een evenwicht tussen woord en stilte. Traditioneel wordt de boodschap voor sociale communicatie op de feestdag van Franciscus van Sales uitgesproken. De paus is uiterst positief over sociale netwerksites, mits intensief gebruik gepaard gaat twitterstiltes.

“In het proces van communicatie gaat het om de relatie tussen stilte en woord: twee aspecten van de communicatie die in evenwicht moeten worden gehouden om een authentieke dialoog en diepe verbondenheid tussen mensen te bereiken. Communicatie krijgt waarde en betekenis als woord en stilte elkaar aanvullen”, begint de paus zijn boodschap.

We dreigen steeds moeilijker een antwoord te vinden op dieperliggende vragen, stelt Benedictus XVI. “Vaak wordt de hedendaagse mens bestookt met antwoorden op vragen die hij nooit heeft gesteld en onderworpen aan noden die hij nooit had.” Daarom vraagt de paus om het evenwicht met stilte te vinden. “Wanneer berichten en informatie overvloedig zijn, wordt de stilte essentieel zodat we kunnen onderscheiden wat belangrijk is en wat onbelangrijk of secundair.”

Het communicatieproces wordt tegenwoordig grotendeels gevoed door vragen op zoek naar antwoorden, schrijft de paus. “Zoekmachines en sociale netwerksites zijn het uitgangspunt van communicatie geworden voor veel mensen die op zoek zijn naar advies, ideeën, informatie en antwoorden.” De paus ziet in apps, Facebook en Twitter ‘diepzinnige’ sociale netwerksites. “Websites, applicaties en sociale netwerksites helpen door authentieke vragen te stellen. In beknopte zinnen, vaak niet meer dan een Bijbelvers, kunnen diepzinnige gedachten worden gecommuniceerd, zolang de deelnemers aan het gesprek niet hun eigen innerlijke leven cultiveren.”

De paus vindt dat het in acht nemen van een twitterstilte heilzaam is. “Als God tot ons spreekt, zelfs in stilte, ontdekken we in stilte de mogelijkheid met God en over God te spreken. In het spreken van de grootsheid van God zal onze taal altijd ontoereikend zijn en moet ruimte worden gemaakt voor een stille contemplatie.”

Paus Benedictus XVI eindigt zijn communicatieboodschap om vanuit het woord en de stilte de taak van de evangelisatie uit te oefenen. “Zowel de stilte en woord zijn essentiële, integrale onderdelen van het werk van de Kerk voor een vernieuwde verkondiging van Christus in de wereld van vandaag.” De paus stelt de luisterhouding van Maria als voorbeeld. “Zij luistert naar het Woord en zorgt dat het bloeit”.