Op 15 mei verschijnt het ontzettend leuke boekgeschenk ‘Het Geel-Witte Boekje: eerste hulp bij katholieke begrippen’. De titel is een knipoog naar het vermaarde Groene Boekje. De kleuren verwijzen naar die van de vlaggen van Vaticaanstad en van de paus: geel en wit. Katholieker kan niet!

De Rooms-Katholieke Kerk heeft in de loop der eeuwen een heel eigen taalgebruik en woordenschat ontwikkeld. Vanaf het midden van de twintigste eeuw leidt de voortschrijdende ontkerkelijking ertoe dat dit erfgoed in vergetelheid raakt, vooral onder jongeren. De media zijn een interessante graadmeter voor het wegebben van de kennis van het katholieke jargon. Vroeger volstrekt gangbare aanduidingen en begrippen worden steeds vaker foutief geïnterpreteerd of in een verkeerde context geplaatst. Jongere generaties journalisten weten al niet meer wat het verschil is tussen een ‘priester’ en een ‘pater’, laat staan dat ze een ‘orde’ van een ‘congregatie’ kunnen onderscheiden. Het ANP noemt de paus steevast ‘kerkvorst’, terwijl dat voor katholieken zo ongeveer vloeken in de kerk is. En wat te denken van nieuwslezeres Sacha de Boer op 17 augustus 2011 in het NOS Journaal van acht uur: ‘Het hoogtepunt van de Wereldjongerendagen is aanstaande zondag en de paus leidt dan de afsluitende eukasterieviering.’

Dit boekje wil de belangrijkste uitingen van het katholieke jargon samenbrengen en de lezer helpen de betekenis te verstaan en de context ervan correct te gebruiken. De te bespreken begrippen zijn alfabetisch geordend en uitgelegd. Bij een aantal lemma’s is aangegeven hoe ze foutief worden gebruikt of geïnterpreteerd. Daarbij wordt het correcte gebruik of de correcte interpretatie aangegeven. Voorbeelden verduidelijken op een aantal plaatsen het gebruik van de begrippen. In veel gevallen is de herkomst aangegeven, door middel van een verwijzing naar het Latijn, Grieks of een andere taal.

Dit boekje heeft geenszins de pretentie volledig te zijn. Het bestrijkt niet de complete ‘katholieke woordenschat’ en begrippen worden niet tot in de kleinste details beschreven. De ondertitel is niet voor niets ‘Eerste hulp bij katholieke begrippen’. Niet opgenomen zijn (enkele uitzonderingen daargelaten) geografische namen, namen van heiligen, boektitels, gezangen, namen van instellingen en onderscheidingen.

De samenstellers hebben bij de totstandkoming van dit boekje geput uit tal van bronnen, zowel gedrukt als op internet. Het zou te ver voeren ze allemaal te noemen. Een speciale vermelding geldt echter het Katholiek woordenboek, samengesteld door W. H. Th. Knippenberg en Frans Oudejans (Thomas Rap, Amsterdam, 1987). Een woord van dank voor adviezen en correcties gaat uit naar Jan Brouwers en Ton Peters ofm.

Op 15 mei worden de eerste exemplaren van het Geel-Witte Boekje uitgereikt aan mediapriester Antoine Bodar en oud-hoofdredacteur bij de NOS Hans Laroes tijdens het symposium Geloof in de media. Daarna ligt het in de winkel en kun je het op meerdere websites kopen, zoals Berneboek

Het Geel-Witte Boekje is samengesteld door Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest en een uitgave van Uitgeverij Abdij van Berne. ISBN 978-90-8972-046-7.
Vanaf 15 mei in de winkel voor slechts 12,50. Leuker kun je het niet krijgen!