Isidorus van Sevilla

Geboren 560
Gestorven 4 april 636
Verering Rooms-Katholieke Kerk
Heiligverklaring 1598
Naamdag 4 april
Attributen inktpot, ganzenveer en boek
bijenkorf
Beschermheilige voor De catalogus, de encyclopedie, het internet (vermeend, nooit officieel geworden), computergebruikers, softwareontwikkelaars en studenten

Isidorus van Sevilla (Cartagena, 560 – Sevilla, 4 april 636), ook wel Isidoor genoemd, was aartsbisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. Hij geldt als de beschermheilige van het internet. Zijn feestdag is 4 april. Isidorus werd heilig verklaard in 1598. In 1722 werd hij verheven tot kerkleraar.

Leven

Isidorus, geboren in Cartagena, was de zoon van ene Severianus en Theodora en leefde in Spanje in de vroege middeleeuwen. Zijn familie leverde verschillende belangrijke geestelijken zoals zijn broers Leander en Fulgentius, beiden bisschop, en zijn zuster Florentina die talrijke kloosters stichtte. Hij volgde zijn broer Leander op als aartsbisschop van Sevilla. Zijn broer Fulgentius was bisschop van Astigi. Isidorus was bisschop in de roerige tijd na de val van het West-Romeinse Rijk. Hij probeerde de Gotische cultuur van de Visigoten, die Spanje sinds de Grote Volksverhuizing bezet hielden, met de overgeleverde cultuur van het Romeinse Rijk en de christelijke leer te combineren. Hij roeide eveneens de laatste resten van het arianisme uit toen hij de Visigotische koning Reccared I bekeerde tot katholicisme. Hij nam prominent deel aan het concilie van Sevilla in 619 en het Vierde Concilie van Toledo in 633. Tijdens dit laatste concilie stelde hij de oprichting van seminaries bij de Spaanse kathedralen verplicht. Grieks, Hebreeuws en de vrije kunsten maakte hij daar tot verplichte vakken, terwijl hij rechten en medicijnen aanmoedigde. Hij is daarmee voor een groot deel verantwoordelijk voor het behoud van de klassieke kennis in Spanje.

(tekst gaat verder onder de afbeeldingengalerij)

 

Encyclopedist
Isidorus schreef meerdere boeken, maar is vooral bekend als de eerste samensteller van een encyclopedie, de twintigdelige Etymologiae. Andere geschriften van Isidorus zijn biografische woordenboeken, synoniemenwoordenboeken (“De differentiis verborum”, “De differentiis rerum”, “Synonyma”) en kronieken (“Chronicon”). Daarnaast verschenen theologische, taalkundige en natuurhistorische werken van zijn hand. Zijn encyclopedie was gedurende de middeleeuwen zeer populair en werd talloze malen gekopieerd. Er zijn nog vele handschriften van bewaard gebleven.

Beschermheilige
Isidorus is vanwege zijn encyclopedisch werk de beschermheilige van de catalogus, de encyclopedie en sinds 2005 het internet.  Dat laatste is nooit officieel bekrachtigd geweest, in weerwil wat Andrea Marcolongo in haar boek De geniale taal, pag. 72 beschrijft datpaus Johannes Paulus II in 2002 Isidorus tot beschermheilige van het internet uitriep. In dat jaar noemde wel de pontificale raad voor sociale communicatie Isidorusweb een voorbeeld voor internetters.

Hij wordt afgebeeld met een inktpot, een ganzenveer en een boek. Soms draagt hij vanwege zijn prediking een bijenkorf bij zich.

Werken
Etymologiarum libri viginti
De natura rerum
Sententiarum libri tres
De ecclesiasticis officiis
Regula monachum
De ordine creaturarum
Differentiae
De fide catholica contra Iudaeos
Synonymorum
Chronica maiora
Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum
Questiones in vetus testamentum
De ortu et obitu patrum
De viris illustribus

 

 

(bron: Wikipedia, zelf aangevuld)